OSOBNOSTI

Tu predstavym zopár autorov, ktorí či už vlastnou tvorbou, alebo
prekladmi prispeli k poznaniu okultizmu.
Mnohé z diel týchto autorov síce vnášajú do tejto problematiky
aj veľa chybných názorov a dohadov, ale vďaka tomu že autori týchto diel
mali prístup k materálom ktoré buďto už neexistujú, alebo sú nám nedostúpné,
majú pre nás veľku cenu, ak si vieme vybrať tie odrobinky pravdy, ktoré obsahujú.

Karel Weinfurter
Eliphas Lévi
František Kabelák
Jan Kefer
Oldřich Eliáš
Stanislas de Guaita
Jelena Petrovna Blavatská
Pierre de Lasenic
Johann Baptist Kerning
Jiří Arvéd Smíchovský
Aleister Crowley
Umberto Eco