OKULTIZMUSSlovo OKULTIZMUS pochádza z latinského ocultus a znamená skrytý,

neznámy. Vo všeobecnosti je to systém náuk, ktoré sa zdanlivo

vymikajú chápaniu človeka a orientácii vo fyzikálnych zákonoch.


A tak sa na týchto stránkach posnažím vniesť trochu svetla

do týchto otázok a to hlavne pre tých ktorým je dané,

aby došli k určitému poznaniu.


>>>>