ÚVOD

Človek stále hľada, či už zmysel života, alebo odpovede na rôzne otázky.

Priťahujú ho veci tajomné a veci nepoznané. Niektorí hľadajú celý život,

hľadajú tajomstvá moci nad človekom a nad prírodou, ponárajú sa do najtajnejších

kútov tohoto a iných svetov no zabúdaju, že tajmostvo je v nás.
   Premýšľaš nad minulosťou, staráš o budúcnosť

   a uniká ti prítomnosť.


                                                            Aswad