František Kabelák

František Kabelák (8.10. 1902 - 13.9. 1969) Koncom roku 1936 prišiel do Prahy mladý viedenský Čech, ktorý se okamžite zapojil do činnosti Universalie a stal se jej členom. Žil večšinou takpovediac na voľnej nohe a iba príležitostne si obstarával peniaze revízne-účtovnickými prácami. Jeho vedomosti a znalosti, hlavne z oborov praktickej mágie a kabbaly, boli tak obsiahle, že bol takmer ihned zapojený do "verejných prednášok z oboru ezoterizmu", takže už následujúcí rok vo februári začal prednášať. Touto novou hviezdou na nebi českého novodobého hermetizmu bol František Kabelák. Skoro sa stal vedľa Lasenica a Kefera, nejvýraznejšou a nejvýznamnejšou osobnosťou českého hermetického hnutia.

Je pozoruhodné, že sám nikdy nebol členom žiadného ezoterického rádu , ale priznal, že boli snahy, aby sa členom takého rádu stal. Bol teda členom Universalie, ktorá bola spoločnosťou ezoterikov, ale nie společnosťou ezoterickou. Kabelákovým piateľom sa stal záhadný ruský emigrant - belogvardejec kapitán Muchin, ktorý se zaoberal praktickou mágiou a s ktorým chodieval študovať do univerzitnej knižnice hermetickú a hlavne kabbalistickú literatúru. Veľa se stýkal tiež s kniežaťom F. A. de la Cámarom, o ktorého znalostiach mal vysokú mienku. A bol to práve Kabelák, ktorý upozornil na to, že tento trochu excentrický knieža bol taktiež mužom praktizujúcim mágiu. S Cámarom ho spájal niejen spoločný záujem o mágiu, ale taktiež to, že pradedo ktiežaťa sa stýkal s Cagliostrom. Knieža si na tom veľmi zakladal a bol skutočným znalcom "pravého Cagliostra". Ale bola tu iná väzba. Knieža de la Cámara bol po určitú dobu ženatý s pražskou primabalerínou ruského pôvodu Jelizavetou Nikolskou, a ta bola Kabelákovou veľkou, ale tajnou láskou. Styky s de la Cámarom viacmenej boli motivované predovšetkým spoločnými záujmami a trvali i potom, co se knieža s primabalerínou rozviedol. Skutočným priateľom sa Kabelákovi stal pražsky maliar ukrajinského pôvodu Jiří Wowk, ktorý se tiež priatelil so Smíchovským a s de la Cámarom. Kabelákove manželstvo nebolo šťastné, a tak se obaja manželia rozviedli, ale zostali spolu a žili v jednej domácnosti až do Kabelákovej smrti.

Mezi pražskými hermetikmi se Kabelák rýchlo etabloval ako skutočný znalec kabbaly a ceremoniálnej mágie, ako vedúci člen Universalie a ako usilovný autor pozoruhodných článkov v Logose a neskôr i množstvom spisov, ktoré večšinou vycházali v prísnej lóžovej edicii Eulis. Na začiatku okupácie se Kabelák ujal redigovania časopisu Medium, ktorho pôvodne zameranie, vyhovujúce nízkému poverčivému pseudookultizmu zmenil na skutočnú okultistickú revui, avšak zredigoval iba pár čísel. Posledné číslo tohoto časopisu redigoval Lasenic a potom bolo vydávánie okupačnými úradmi zastavené.

Kabelákove dielo zostalo večšinou v rukopisoch rozptýlene medzi jeho ptiateľmi, sám ich už v celku nevlastnil. Kabelák vydal teda celkovo nasledujúce spisy:

 • Magia Divina (Božská mágia), rukopis
 • Kabbalistické zasvěcení, diel I., 1938 (tlač iba do str. 92)
 • Kabbalistické zasvěcení, sv. I. - III., edícia Eulis 1940
 • Pantakly a charaktery Luny, Eulis 1940
 • Kniha tajemství velikého šemu, Eulis 1940
 • Praktická spagyrie, Eulis 1940
 • Herbarium spirituale siderium, sv. I. - III., Eulis1941
 • Magia Nigrae (Černá magie), Eulis 1940
 • Magia innaturalis (preklad), Eulis 1940
 • Magie I.: Satanismus, démonie, sexualita, súkromna tlač 1940 (reprint diela Magia Nigrae)
 • Indická astrologie, súkromná tlač v zošitoch 1941, nedokončená
 • Kniha o jógu, rukopis
 • Psychurgie všeobecná a speciální, rukopis
 • Učení mistrů, kabbalistický rukopis
 • Merkabští jezdci, kabbalistický rukopis

Kabelák nepatril nikdy k žiadnej tajnej společnosti, mal iba svojich Majstrov, mezi ktorých patrili hlavne legendárny čínsky kráľ Wen, staroegyptský kňaz Petusirev, S. de Guaita a Éliphas Lévi. V tomto prostom človeku s vyžarujúcou energiou a rozhodnosťou by nebol nikto nehľadal muža, ktorý sa rosprával s filozofmi celé storočia mŕtvymi, ktorý se nebál evokovať ani samotného ďiabla, ktorý prešiel kus sveta, aby se stretol s majstrami a ktorý veľku časť svojho života strávil štúdiom dávno zabudnutých rukopisov a vzácnych kníh, hľadajúc stratené pravdy. Z jeho smrťou zanikla veľká epocha novodobého českého hermetizmu tvorená hlavne trojicou Lasenic - Kefer - Kabelák, tak bytostne oddanými svojim ezoterickým štúdiam, ktoré boli a navždy zostanú úplne jedinečné.