Karel Weinfurter

Zakladateľ a vodca pražskej školy praktickej mystiky - spolku Psyche, aj keď bol členom teozofickej i martinistickej lóže, rozišiel se s jej členmi v mnohých sporoch, ktoré vyvolával, pretože neznášal akúkoľvek námietku.

Bol však jediným českým okultistom, ktorý zo svojou publikačnou činnosťou veľmi obohatil túto oblasť a ktorého spolok i dnes úspešne existuje.
Postupne sa dostal do sporu s Griesom (ktorý mu správne tvrdil, že u magických formulí je zásadny spôsob vyslovenia, zvuk, než význam ich slov), P.Lasenicom a mystikom K.Minaříkom. Jeho spolok potom oslabil stret s človekom rovnakého razenia - Paulom Bruntonom, ktorý vyvolal odchod časti členov.
Za okupácie bol veznený gestapom a trápený na výsluchoch, čo spôsobilo jeho koniec.
Vo svojim učeni vychádzal z dosť upravenej náuky nemeckého mystika J.B.Kerninga, predovšetkým z jeho písmenkových cvičení, ktoré majú vyvolať vnútorné znovuzrodenie.

Aj keď je jeho dielo značne rozsiahlé, je nutné sa zmieniť o niekoľkých knihách, ktoré by mal každý okultista poznať:

  • mystické dielo - Ohnivý keř
  • Astrologie všeobecná a Astrologie speciální
  • Tajné síly přírody a člověka

Weifurterovým najlepším žiakom bol PhDr. Ing. JUDr. Otakar Čapek, autor veľmi dobrej encyklopédie okultných vied.